پردازشگران شهـر هوشمند و توليد QR پويا

پردازشگران شهـر هوشمند و توليد QR پويا

یکی دیگر از شرکت‌های حاضر در نمایشگاه تراکنش ایران (2018 ITE) شرکت «پردازشگران شهر هوشمند یکتا» بود که در حوزه فناوری‌های شهر هوشمند و کارت‌های پرداخت شهری فعالیت می‌کند. دکتر نراقی نایب رپیس هیات مدیره این شرکت است که تجربیات زیادی در طراحی و اجرای پروژه‌های شهروندی...