شرط صدور گواهی، تایید موفق آمیز توسط کاربر در کنترل آن بر دامنه مجاز و تاییدیه اطلاعات وارد شده در سیستم صدور گواهی است.

برای تایید دامنه، لطفا به حساب خود در آدرس ca.yektasmartcity.co وارد شوید، سپس در صفحه مدیریت محصول سه نقطه موجود در سمت چپ صفحه را بزنید و وارد تغییر روش اعتبارسنجی (در صورتی که در هنگام پیکربندی موفق به انجام تنظیمات درست اعتبارسنجی نشدید) شوید و به روند ادامه دهید، که نیاز به انتخاب یکی از سه روش تایید دارد :

  • تایید آدرس ایمیل: لینک تایید توسط Certum به یکی از پیشوند های آدرس ایمیل (خودتان باید آن را انتخاب کنید) که در دامنه خودتان ساختید، ارسال میشود. (به صورت پیشفرض admin@yourdomain.com است)  مثال :

admin@yourdomain.com, administrator@yourdomain.com, webmaster@yourdomain.com, postmaster@yourdomain.com, hostmaster@yourdomain.com

  • تایید دسترسی به دامنه: با قرار دادن فایلی در سرور با نام و محتوایی که توسط Certum ارسال میشود.
  • تایید دسترسی به دامنه: با ایجاد فایل TXT مناسب در DNS، با نام و محتوایی که توسط Certum ارسال میشود.

برای هر یک از روش های فوق، Certum به شما پیامی حاوی اطلاعات لازم برای انجام تایید و لینک فعالسازی ویژه پس از اعمال تغییرات مورد نیاز در دامنه تایید شده ارسال خواهد کرد. سپس دامنه باید به طور خودکار تایید شود، که به شما گزارش خواهد شد.