امضای دیجیتال و اعتبار پیام‌های مالی

امضای دیجیتال و اعتبار پیام‌های مالی

موضوع گواهی امضای الکترونیک از حدود ۲۰ سال پیش در کشورمان مطرح شده و کاربری آن تاکنون در حوزه‌های مختلف در حال توسعه بوده است. محمدرضا پورحسن هم که در حال حاضر عضو هیأت مدیره شرکت پردازشگران شهر هوشمند یکتاست کار خود در این حوزه را از همان سال‌ها شروع کرده است. وی که...
مجله سیمای بانکداری

مجله سیمای بانکداری

حضور شرکت پردازشگران شهر هوشمند یکتا در آخرین نسخه مجله سیمای بانکداری (شماره 35) شما میتوانید شماره 35 این مجله را از وبسایت جار دانلود کنید: اینجا کلیک...